top of page
tre kalve i hytte.png

EVIDENSBASERET KALVERÅDGIVNING

HVOR VIDEN OG PRAKTIK MØDES

Om hjemmesiden

 

Denne hjemmeside er en del af projektet "Evidensbaseret kalverådgivning - formidling af forskningsresultater til kalverådgivere" som er støttet af kvægafgiftsfonden og mælkeafgiftsfonden. 

 

Baggrunden for projektet er et stadig stigende krav fra kvægbruget til rådgiveren om effektfuld og dokumenteret rådgivning. Dette projekt gør det muligt, i en travl hverdag, at tilegne sig og udbygge sin viden om kalvepasning, sundhed og velfærd.

Projektet er et tilbud til rådgivere i kvægbesætninger, herunder primært dyrlæger og kvægbrugskonsulenter, om lettilgængelig adgang til den videnskabelige litteratur. Herudover henvender projektet sig også til lærere på landbrugsskolerne som underviser i kvæg. Det er håbet, at vi sammen kan løfte standarden for kalvepasning i Danmark!

bottom of page