top of page

BEREGNING AF KALVENS ENERGIBEHOV 


Hvor meget energi har en kalv egentlig brug for? Og hvor meget energi er der egentlig i mælk og i kraftfoder?

Det er formålet med denne side at give en fornemmelse af, hvor meget energi en kalv har brug for ved en given tilvækst.

 

Sygdom, kulde og varme øger energiforbruget til vedligehold og vil derfor reducere tilvæksten, hvis kalvens energi indtag ikke øges. Den thermoneutrale zone er for Holsteinkalve under tre uger mellem 15-25 grader mens Jersey kalve sandsynligvis oplever kuldestress ved højere temperaturer pga. deres relativt store overfladeareal i forhold til vægt.

af kvægfagdyrlæge Trine Fredslund Matthiesen

15. juni 2021

Energiberegner

Nedenstående beregner kan bruges til at estimere energibehovet for en kalv ud fra vægt og en given tilvækst.

Beregningen er baseret på følgende formel, som er stammer fra  NRC (2001):

Ligning.PNG

Hvor BW er kalvens vægt i kg og BWG er kalvens tilvækst angivet i kg.

 

Hvis kalvens vægt og forventede tilvækst plottes ind i nedenstående regneark, fås et estimat for kalvens energibehov: 

Beregningen af energibehovet er gældende for thermoneutrale forhold, som for Holstein kalve under tre uger er mellem 15-25 grader (NRC, 2001) og gælder kun for kalve, som ikke er syge eller på anden måde stressede. Hvis kalve bliver syge øges deres energiforbrug betragteligt og vil ikke kunne opnå den forventede tilvækst, ud fra det beregnede energiindtag. 

Energiindhold i mælk

Nedenstående figur viser energiindholdet i Holstein mælk, Jersey mælk og mælkeerstatning

Informationerne i tabellen om energiindholdet i de forskellige mælketyper er nærmere omtalt på siden:

Komælk vs. mælkeerstatning

Energiindhold i kraftfoder

 

Energiindholdet i kraftfoder varierer alt efter sammensætningen af råvarerne. Nedenfor ses eksempler på energiindhold i kraftfoderet anvendt i forskellige studier. Energiindholdet er som regel angivet i Mcal ME/kg, men er i nedensteånde skema omregnet til MJ ME/kg ved at multiplicere med 4,185. 

Energiindhold i kraftfoder.PNG

Husk at korrigere for tørstofindholdet i kraftfoder

Energiindholdet i 1 kg kraftfoder fra siloen eller sækken beregnes ved at gange tørstofindholdet med energiindholdet. Der vil altså være 89 % tørstof x 14,5 MJ ME/kg tørstof = 12,9 MJ ME pr kg kraftfoder, som i tabellen ovenfor er betegnet som "as fed".   

Kildehenvisninger

Bach, A., Terré, M., & Pinto, A. (2013). Performance and health responses of dairy calves offered different milk replacer allowances. Journal of dairy science, 96(12), 7790-7797.

Benetton, J. B., Neave, H. W., Costa, J. H. C., Von Keyserlingk, M. A. G., & Weary, D. M. 2019. Automatic weaning based on individual solid feed intake: Effects on behavior and performance of dairy calves. Journal of dairy science, 102(6), 5475-5491.

Fodermiddeltabel, rapport 112, Dansk Kvæg, 2005. Rapport nr. 112. Dansk Kvæg. J. Møller, R. Thøgersen, M. Helleshøj, M. Weisbjerg, K. Søegaard, T. Hvelplund

Kristensen, N. B., Sehested, J., Jensen, S. K., & Vestergaard, M. 2007. Effect of milk allowance on concentrate intake, ruminal environment, and ruminal development in milk-fed Holstein calves. Journal of Dairy Science, 90(9), 4346-4355.

National Research Council. 2001. Nutrient requirements of dairy cattle. 7th edition. Washington,

DC: National Academy Press. Kapitel 10. Nutrient requirements of the young calf.

Rosadiuk, J. P., Bruinjé, T. C., Moslemipur, F., Fischer-Tlustos, A. J., Renaud, D. L., Ambrose, D. J., & Steele, M. A. (2021). Differing planes of pre-and postweaning phase nutrition in Holstein heifers: I. Effects on feed intake, growth efficiency, and metabolic and development indicators. Journal of Dairy Science, 104(1), 1136-1152.

Schäff, C. T., Gruse, J., Maciej, J., Pfuhl, R., Zitnan, R., Rajsky, M., & Hammon, H. M. (2018). Effects of feeding unlimited amounts of milk replacer for the first 5 weeks of age on rumen and small intestinal growth and development in dairy calves. Journal of dairy science, 101(1), 783-793.

Stamey, J. A., Janovick, N. A., Kertz, A. F., & Drackley, J. K. (2012). Influence of starter protein content on growth of dairy calves in an enhanced early nutrition program. Journal of dairy science, 95(6), 3327-3336.

bottom of page