top of page

AUSKULTATION AF LUNGEFELTET TIL DIAGNOSTICERING AF KALVE MED BRD 

Stetoskopet bliver ofte brugt i forbindelse med undersøgelse af en syg kalv, for eksempel hvis man mistænker at den har BRD. Men hvor stor en hjælp er stetoskopet egentlig, når vi diagnosticerer BRD hos kalve? Det er jo egentlig et rigtig godt spørgsmål, som der heldigvis er nogle forskere der har undersøgt for os.

 

Konklusionen af de canadiske studier, som undersøger anvendelsen af auskultation af lungefeltet til diagnosticering af BRD hos kalve er, at man ikke rigtig får noget ud af at tage sit stetoskop med ind i besætningen.

Af dyrlæge Trine Fredslund Matthiesen 

revideret af dyrlæge og ph.d. Mogens A. Krogh 

12. marts 2021

BRD er en forkortelse for Bovine Respiratory Disease. På dansk oversættes BRD til luftvejslidelser hos kalve. BRD er således en fællesbetegnelse for øvre og nedre luftvejsinfektioner herunder lungebetændelse.

Auskultation af lungefeltet - hvad er det egentlig man lytter efter?

Curtis et al. (1986) har bedrevet en gennemarbejdet artikel som beskriver de auskultationsfund man kan forvente, når man auskulterer lungefeltet hos kvæg. Selvom artiklen ikke er helt ny mere, er indholdet stadig meget relevant og et udsnit af indholdet er derfor refereret i nedenstående tabel.

auskultation af lungefelt.PNG

Ifølge Curtis et al. (1986) vil BRD hos kalve komme til udtryk ved auskultationsfund som inkluderer rallelyde, pibelyde og sandpapirs lignende lyde. Desuden vil fraværet af lyde fra lungerne også kunne være et udtryk for BRD ligesom øgede lungelyde (dvs. hvor vejrtrækningen lyder højere end normalt) også vil være et tegn på BRD.  

I den nyere videnskabelige litteratur er der imidlertid ikke enighed om, hvilke auskultationsfund der er forbundet med BRD

Sebastien Buczinski og kollegaer har studeret sensitiviteten og specificiteten af auskultation af lungefeltet hos kvæg til diagnosticering af BRD og har publiceret et studium i både 2014 og 2016. Der er dog en stor forskel i de to studier som gør, at de dårligt kan sammenlignes.

 

Begge studier definerer auskultationsfund indikativ af BRD som crackles (rallelyde), wheezes (hvæselyde) og total fravær af lyd. Buczinski et al. (2016) medtager imidlertid også øgede bronchielle lyde som et auskultationsfund indikativ af BRD, mens dette auskultationsfund ikke er medtaget i Buczinski et al. (2014). Denne forskel er vigtigt, fordi der i studiet fra 2016 findes abnorme auskultationsfund hos 53,1 % af kalvene, mens der kun findes abnorme auskultationsfund hos 17 lungedele ud af i alt 424 lungedele (svarende til 4 %) i studiet fra 2014.

 

En anden forskel på de to studier er, at der anvendes forskellig definition af BRD. I studiet fra 2014 anvendes en ultralydsundersøgelse af lungefeltet som golden standard til beregning af sensitiviteten og specificiteten. I studiet fra 2016 bruges en latent klassemodel til beregning af sensitivitet og specificitet.

Et kort referat af studierne kommer her:

Buczinski et al. (2014) udførte et studium på 106 mælkefodrede kalve. BRD positive kalve blev i studiet defineret ved at have lungekonsolidering (påvist ved ultralyd) med en dybde på mere end 1 cm. Lungefeltet blev scannet i interkostalrummene 4-8. Sensitivitet og specificitet af auskultation af lungefeltet blev beregnet for fire forskellige lungedele opdelt i en cranial og caudal for højre og venstre side og lungefelterne blev skannet, auskulteret og sammenlignet for hver enkelt del. I dette studium var der 17 lungedele med abnorme auskultationsfund (ud af i alt 424 lungedele), 53 % af kalvene havde lungekonsolidering over 1 cm (diagnosticeret ved ultralyd) og kalvene havde i gennemsnit en Wisconsin klinisk score på 4 (andel med en score over 4 angives ikke). Beregningsmetoden er baseret på ultralydsscanning som gold standard (hvilket introducerer en væsentlig fejlkilde til studiet, da ultralydsundersøgelse af lungefeltet til diagnosticering af kalve langt fra har en sensitivtet og specificetet på 1). Der beregnes en sensitivitet for auskultation af lungefeltet til diagnosticering af BRD på gennemsnitlig 5,9 % (fra 0-16,7 %, afhængig af lungefeltet) mens specificiteten beregnes til 97,3 til 100 %.

I 2016 laver samme forskergruppe (Buczinski et al., 2016) en undersøgelse af sensitivitet og specificitet for auskultation til påvisning af BRD baseret på en latent klasse model, hvor ultralydsundersøgelse af lungefeltet i interkostalrummene 1-10 blev anvendt i beregningerne. I dette studium indgik 209 mælkefodrede kalve med en vægt på 48,1 kg ved undersøgelse (33,1-65,3 kg). 7 af de 209 kalve havde kliniske symptomer på BRD (vurderet ved en Wisconsin score ≥ 5) (svarende til 3,3 %). 111 af de 209 kalve havde abnorme lungelyde ved auskultation (rallelyde, hvæselyde, total fravær af lyd eller øgede bronchielle lyde) (svarende til 53,1 %). Lungekonsolidering over 1 cm blev fundet hos 50 ud af 209 kalve (23,9 %). Der blev beregnet en sensitivitet på 72,9 % (95 % Bayesian credible interval = 51,1-96,4 %) og en specificitet på 53,2 % (95% Bayesian credible interval = 43,3 – 64,0%) for auskultation til diagnosticering af kalve med BRD.

 

På trods af de to studiers forskelligheder, bidrager de (på hver deres måde) til den samme konklusion: Auskultation af lungefeltet er ikke en god test til at diagnosticere kalve med og uden BRD.

En specificitet på 53,2 % (som beregnet i Buczinski et al., 2016) betyder i praksis, at man ikke vil øge sandsynligheden for at klassificere kalven som syg eller rask udover tilfældigheder vha. auskultation af lungefeltet.

I Buczinski et al. (2014) beregnes en sensitivitet på 5,9 % hvilket i praksis betyder, at man kun vil finde 5,9 % af de kalve der har BRD – og derfor vil det ikke rigtig være umagen værd at tage stetoskopet med ind og gå hele flokken igennem.

Kildehenvisning

Curtis RA, Viel L, McGuirk SM, Radostits OM, Harris FW. Lung sounds in cattle, horses, sheep and goats. The Canadian Veterinary Journal. 1986 Apr;27(4):170-2. PMID: 17422648; PMCID: PMC1680201.

 

Buczinski S, Forté G, Francoz D, Bélanger AM. Comparison of thoracic auscultation, clinical score, and ultrasonography as indicators of bovine respiratory disease in preweaned dairy calves. Journal of Veterinary Internal Medicine. 2014 Jan-Feb;28(1):234-42. doi: 10.1111/jvim.12251. Epub 2013 Nov 16. PMID: 24236441; PMCID: PMC4895545.

 

Buczinski S, Ménard J, Timsit E. Incremental Value (Bayesian Framework) of Thoracic Ultrasonography over Thoracic Auscultation for Diagnosis of Bronchopneumonia in Preweaned Dairy Calves. Journal of Veterinary Internal Medicine. 2016 Jul;30(4):1396-401. doi: 10.1111/jvim.14361. Epub 2016 Jun 15. PMID: 27305277; PMCID: PMC5094515. Udgivet som open access under en creative commens licens.

bottom of page