top of page

Luftvejslidelser hos kalve

Luftvejslidelser hos kalve er et stort problem i mange besætninger -  specielt slagtekalvebesætninger.

Der bruges også en del antibiotika til behandling af kalve med lungebetændelse og ikke altid med god effekt.

Diagnostikken af kalve med luftvejslidelser er mildest talt ikke optimal. Flere studier har fundet en sensitivitet på mellem 40- 60 % og en lidt højere specificitet, når kliniske symptomer bruges til at finde kalve med luftvejsinfektioner.  Ultralydsskanning af lungefeltet kan med ret god sikkerhed finde kalve med konsoliderede områder i lungen, men der findes endnu ikke studier som viser betydningen af at finde et konsolideret område i lungen.

Begrænsede diagnostiske mulighed både med hensyn til at finde syge dyr og derefter finde de bakterier eller virus som er årsag til infektionen gør, at lungebetændelse hos kalve er meget udfordrende at studere - og det er ret vigtigt at holde sig for øje når man læser den videnskabelige litteratur om lungebetændelse hos kalve 

Sammendraget af den videnskabelige litteratur om lungebetændelse hos kalve er endnu ikke klar til at blive lagt op.

Sammendrag af litteraturen omkring diagnosticering af kalve med luftvejslidelser og testmetoder til at påvise agens i forbindelse med luftvejslidelser ligger hos eksterne eksperter og er i gang med at blive gennemlæst og vurderet. 

bottom of page