top of page

Beregning af tørstofindholdet i mælkeerstatning

Tørstofindholdet i en mælkeerstatning varierer alt efter, hvor meget pulver man fylder i vandet. Det er vigtigt, at man laver en mælkeblanding med mellem 12,5 og 15 % tørstof i. Ikke mindre (for så er der for lidt energi i) og ikke mere (for så øges risikoen for fordøjelsesforstyrrelser).

 

Når man beregner tørstofindholdet i en mælkeblanding er det vigtigt, at man har styr på den korrekte beregningsmetode - og den kommer her:  

af dyrlæge Trine Fredslund Matthiesen.

Revideret af agronom og ph.d Mogens Vestergaard

27. december 2021

Tørstofberegning.PNG

Beregningen af tørstofindholdet i en liter opblandet mælkeerstatning beregnes således:

Tørstofindhold (%) = 

Tørstofprocenten af mælkeerstatningen kan aflæses på mælkeerstatningens indholdsfortegnelse og er typisk mellem 97 og 98 %.

 

Når man laver en mælkeerstatning er det vigtigt, at man tilsætter den afvejede mængde pulver og efterfølgende fylder op til 1 L vand, jævnfør nedenstående regneeksempel: 

 

Regneeksempel

135 g mælkepulver med en tørstofprocent på 97 indeholder i alt 130,95 g mælketørstof (135 mælkeerstatning x 0,97 = 130,95). Fylder man op med vand til 1 L færdig blanding vil man få en mælkeblanding med 13,1 % tørstof, fordi 130,95 g mælketørstof / 1000 mL = 13,1 %.

 

Havde man derimod taget sine 135 g mælkepulver og hældt 1 L vand oveni, ville man få et lavere tørstofindhold, fordi mælkepulveret også fylder noget i litermålet. Som tommelfingerregel kan man regne med, at 100 g mælkeerstatning fylder ca. 70 ml. 135 g mælkeerstatning fylder derfor ca. 94,5 ml. Havde man tilsat 1 L vand til sine 135 g mælkepulver ville man derfor ende med en mælkeblanding med 11,96 % tørstof, fordi 130,95 g mælketørstof / 1094,5 ml = 11,96 %.

Kan man beregne tørstofindholdet af en mælkeblanding ud fra vægten af vandet?

I stedet for at måle mængden af vand vha. et litermål, kan man så bruge vægten af vandet i stedet og berege tørstofindholder som g mælkpulver / g vand. 

Svaret er nej. Når vi snakker om tørstofindhold i mælk mener vi g/L, selvom det sjældent angives som andet end procent. 

g/g er ikke det samme som g/L og man skal altså have fat i sit litermål, når man blander mælkeerstatning. 

bottom of page