top of page

MÆLKEERSTATNING TIL KALVE

Mælkeerstatninger anvendes til kalve i stedet for komælk og valget af den ene eller anden mælkefodring grunder ofte i en række besætningsspecifikke forhold. Det kan enten være fordi det arbejdsmæssigt er lettere, økonomisk mere fordelagtige eller fordi kalvenes sundhed kan være udslagsgivende for valget, for eksempel i tilfælde af udfordringer med Salomenlla, Mycoplasma eller Paratuberkulose. Mælkeerstatning kan være mindst lige så godt et fodermiddel til kalve som komælk. Mælkeerstatning er dog ikke bare mælkeerstatning, og der er stor forskel på de enkelte produkter. Det er derfor vigtigt at vælge den mælkeerstatning, som passer til den tilvækst, man gerne vil have hos sine kalve. For eksempel skal protein-indholdet være højere, når man ønsker en tilvækst på 800 g pr dag, end hvis man kan nøjes med en tilvækst på 500 g pr dag. Protein er dog ikke bare protein, og derfor er det også vigtigt at vælge en mælkeerstatning, der er baseret på protein med en høj fordøjelighed (læs: mælkeprotein. Argumenterne for det kommer vi tilbage til).

 

Mælkens primære næringsstoffer er protein, fedt og kulhydrater. Kulhydraterne består primært af mælkesukker (laktose), proteinerne består af valleproteiner og kasein, mens fedtet er mælkefedt. Mælkefedt indgår ikke i mælkeerstatninger, hvori det er erstattet af vegetabilsk fedt ligesom der i nogle mælkeerstatninger også indgå vegetabilsk protein. Der er dog ofte en lille rest af mælkefedt med fra skummetmælkspulveret, men det betyder ernæringsmæssigt ikke ret meget.

af dyrlæge Trine Fredslund Matthiesen.

Revideret af agronom og ph.d Mogens Vestergaard

21. august 2021

Protein

Protein i mælkeerstatninger er baseret på mejeriprodukter, enten i form af biprodukter (herunder valle i diverse former) eller skummetmælk. Mælkeproteiner har en høj fordøjelighed (82-88 %, Dawson et al. 1988; 88-91 % hos 8 uger gamle kalve Terosky et al. 1997) hos kalven og derfor en høj udnyttelsesgrad. Læs mere om proteinindholdet og fordøjelighed i mælkeerstatninger her:

 

Protein i mælkeerstatninger

 

Nogle mælkeerstatninger indeholder også vegetabilsk protein, som har en lavere fordøjelighed end mælkeproteiner. Læs mere om egenskaberne ved vegetabilske proteinkilder i mælkeerstatninger her:

 

Vegetabilske proteinkilder i mælkeerstatninger

Mælkeprotein

Der findes overordnet set to typer af proteiner i mælk, som adskilles, når mælken forsures til pH 4,6. De proteiner som er uopløselige ved pH 4,6 benævnes kaseiner og udgør ca. 80 % af proteinindholdet i komælk. De opløselige proteiner ved pH 4,6 kaldes valleproteiner (eller serumproteiner) og udgør ca. 20 % af proteinindholdet i komælk. Valleproteiner udgøres primært af to typer; globuliner og albuminer. Globulinerne og albuminerne er syntetiseret (dannet) af celler i yveret og adskiller sig fra de globuliner og albuminer, som findes i blodet (Fox, 2003).

 

Skummetmælkspulver indeholder derfor ca. 80 % kaseiner og 20 % valleproteiner. Læs mere om forskellen på vallebaseret og skummetmælksbaseret mælkeerstatninger her:

Vallebaserede vs. skummetmælksbaserede mælkeerstatninger

 

Valle er væske-fraktionen, der er tilbage af mælken, når fedt og kasein koagulerer. Koagulationen kan enten frembringes med osteløbe eller med syre, jævnfør figur 1. Valle (på engelsk whey) består primært af proteiner, laktose og mineraler. Afhængig af, om mælken koaguleres med osteløbe eller syre, dannes forskellige typer valle, jævnfør figur 1. 

mælk.PNG

Når mælken koagulerer i kalvens mave dannes et koagel bestående af fedt og kasein, mens vallefraktionen som består af valleproteiner, laktose, vitaminer og mineraler passerer til tarmen i løbet 2 til 3 timer (Drackley, 2008).

Når mælk i mejeriindustrien forarbejdes med osteløbe efterlignes den proces, som sker i kalvens fordøjelseskanal. Ved forarbejdning med osteløbe dannes sød valle og ost. Den søde valle kan derefter videreforarbejdes til afsukret vallepulver, sød vallepulver eller valleproteinkoncentrat. Sød vallepulver kaldes i daglig tale bare for vallepulver. Koaguleres mælken i stedet for med syre, dannes sur valle, kasein eller kvark, jævnfør figur 1.

De forskellige mejeriprodukter har forskellige egenskaber. De mest almindelige mejeriprodukter, som indgår i mælkeerstatninger, er listet i nedenstående tabel, og værdierne stammer fra NRC (2001). Energienheden er dog omregnet til MJ ved at gange angivelsen i Mcal med 4,185 MJ/Mcal.  

råvarer.PNG

Angivelse af energiindhold i mælk

I Danmark angives energiindholdet i et fodermiddel traditionelt som ’fordøjeligt energi’ og angives i MJ pr kg tørstof (Fodermiddeltabel, rapport 112, Dansk Kvæg, 2005). I USA udtrykkes energiindholdet typisk i ’Metabolizable energy’ (på dansk metabolisk energi) og forkortes ME og angives med enheden Mcal/kg tørstof. Omregning af Mcal/kg tørstof til MJ/kg tørstof opnås ved at gange Mcal/kg tørstof med 4,185 MJ/Mcal.

Bemærk, at alle de andre mælkekomponenter i tabellen ovenfor har et lavere energiindhold end komælk.

 

Energiindholdet i komælk vil variere afhængig af hvor mange værdistoffer der er i mælken. Af Fodermiddeltabellen (Fodermiddeltabel, rapport 112, Dansk Kvæg, 2005) angives energiindholdet (fordøjeligt energi) af komælk af stor race til 21,5 MJ pr kg tørstof og jersey mælk til 23,1 MJ pr kg tørstof og er således en anelse lavere end angivelsen i NRC (2001). 

Der kan være markant forskel på energiindholdet i mælkeerstatning og komælk, hvilket er en meget vigtig faktor når man tilrettelægger sin mælkefodringsstrategi. Hvis du vil vide mere om energiindholdet i mælkeerstatninger og Holstein og Jersey mælk kan du læse mere her:

 

Komælk vs. mælkeerstatning

Fedt i mælkeerstatninger

Fedtet i mælkeerstatning er sjældent mælkefedt, men i stedet enten af vegetabilsk eller animalsk oprindelse. I Danmark benyttes ikke mælkeerstatninger med animalsk fedt og stort set alle mælkeerstatninger indeholder vegetabilsk fedt, som regel en blanding af kokos og palmeolie. Læs mere om fedt i mælkeerstatninger her:

 

Fedt i mælkeerstatninger

Forarbejdning af mælkeerstatningen

Forarbejdningen af mælkeerstatningens råvarer er helt essentiel for kvaliteten af mælkeerstatningen, og det er blandt andet risikoen for varmeskade på proteinerne, som kan reducere fordøjeligheden og give diarré hos kalve (Hof, 1980). Det er derfor nødvendigt at interessere sig lidt for, hvordan mælkeerstatningen er forarbejdet, hvilket man kan læse mere om her:

 

Kvalitetsvurdering af mælkeerstatninger på baggrund af varedeklarationen

 

Nogle forhold omkring produktionen af mælkeerstatninger kan man ikke læse sig til i den videnskabelige litteratur for eksempel anvendelsen af ’down graded’ råvarer og batch til batch variation. Læs mere her:

Råvarer og fremstilling af mælkeerstatning

Kildehenvisninger

Dawson, D. P., Morrill, J. L., Reddy, P. G., Minocha, H. C., & Ramsey, H. A. 1988. Soy protein concentrate and heated soy flours as protein sources in milk replacer for preruminant calves. Journal of Dairy Science, 71(5), 1301-1309.

 

Drackley JK. 2008. Calf nutrition from birth to breeding. Vet Clin North Am Food Anim Pract. 2008 Mar;24(1):55-86. doi: 10.1016/j.cvfa.2008.01.001. PMID: 18299032.

 

Fodermiddeltabel, rapport 112, Dansk Kvæg, 2005. Rapport nr. 112. Dansk Kvæg. J. Møller, R. Thøgersen, M. Helleshøj, M. Weisbjerg, K. Søegaard, T. Hvelplund

 

Fox. 2003. Kapitel 1 i Dairy processing. Improving quality. Redigeret af Gerrit Smit. Woodhead publishing in Food Science and Technology. Side 18-19. 

 

Hof, G. 1980. "An investigation into the extent to which various dietary components, particularly lactose, are related to the incidence of diarrhoea in milk-fed calves." pH.d. afhandling. Wageningen Universitet.

National Research Council. 2001. Nutrient requirements of dairy cattle. 7th edition. Washington,

DC: National Academy Press. Kapitel 10. Nutrient requirements of the young calf.

 

Terosky TL, Heinrichs AJ, Wilson LL. 1997. A comparison of milk protein sources in diets of calves up to eight weeks of age. J Dairy Sci. Nov;80(11):2977-83. 

bottom of page