top of page

HJEMMEBLANDEDE ELEKTROLYTTER

Kan man blande sin egen elektrolytblanding?

 

Ja, der kan man faktisk godt. Men det kræver at man beregner elektrolytblandingens egenskaber, så man er sikker på den får den ønskede effekt. 

 

Af kvægfagdyrlæge Trine Fredslund Matthiesen.

Revideret af  DVM ph.d  Dip ECBHM Jörg Matthias Dehn Enemark 

19. december 2020

Hvad er den optimale sammensætning af en elektrolytblanding?

 

Nedenstående egenskaber bør imødekommes for at man kan regne med, at en elektrolytblanding har effekt hos kalven: 

Natriumindhold på 90-100 mmol/L

Kloridindhold på 40-80 mmol/L 

Kaliumindhold på 10-30 mmol/L.

Skal indeholde glukose (druesukker IKKE bordsukker)

Osmolaritet mellem 250-350 mOsm/L

Indeholde min. 50 mmol/L buffer (bicarbonat, acetat, proprionat eller citrat) 

Strong ion difference (SID) på min. 75-95

Egenskaber, eksempel 1.PNG

Beregning af egenskaber for en hjemmelavet elektrolytblanding

Der er flere forskellige opskrifter på hjemmeblandede elektrolytblandinger. Her kommer et par regneeksempler:  

Eksempel 1

Der blandes 10 kg af gangen efter følgnede opskrift: 

  • 2000 g natriumbikarbonat

  • 500 g natriumklorid

  • 667 g kaliumklorid

  • 6833 g druesukker (monohydrat)

Ved opblanding afvejes 30 gram, som opløses i 1 L lunken vand.

Elektrolytblandingens egenskaber fremgår af nedenstående tabel: 

Den hjemmeblandede elektrolytblanding i Eksempel 1 lever op til de standarder, der er for elektrolytblandinger. Det er dog vigtigt, at man er omhyggelig med at blande de enkelte komponenter korrekt.  

Beregning af elektrolytblandingens egenskaber 

Beregning af indholdet i en elektrolytblanding foregår i flere trin:

Trin 1: Beregning af, hvor mange g af de enkelte kemiske forbindelser, der er i den mængde elektrolytblanding, som opløses i 1 L vand?

Trin 2: Omregning af g til mmol

Trin 3: Beregning af det samlede indhold (mmol) af de enkelte salte

Trin 4: Beregning af osmolariteten

Trin 5: Beregning af strong ion difference (SID)

Trin 1 - beregn indholdet i 1 L elektrolytblanding

Beregning af antallet af g af de kemiske forbindelse i 1 L vand.

I eksempel 1 kender vi indholdet af de enkelte forbindelser i 10 kg og kan derfor beregne indholdet i 30 g. Her beregnes indholdet af natriumbikarbonat i 1 L færdigblanding: 

2000 g natriumbicarbonat / 10000 g x 30 g = 6 g 

Tilsvarende regnemetode kan benyttes til at beregne, at der er 1,5 g natriumklorid, 2 g kaliumklorid og 20,5 g druesukker i 30 g elektrolytblanding i eksempel 1. 

 

Trin 2 - omregn g til mmol

Stoffernes molarmasse bruges nu til at bestemme antallet af mol i 1 L færdigblanding. Molarmasserne kan ses af nedenstående tabel:

Molarmasse2.PNG

Antal mol bikarbonat i 1 L elektrolytblanding =

6 g / 84,01 g/mol = 0,071 mol = 71 mmol

Trin 3 - bereg det samlede indhold af de enkelte salte

Indholdet af Na stammer både fra natriumklorid og natriumbikarbonat. Det samlede indhold af Na+ findes derfor ved at addere bidraget fra natriumklorid og natriumbikarbonat:

Indholdet af Na i 1 L elektrolytblanding = 

71 mmol + 26 mmol = 97 mmol 

Trin 4 - beregn osmolariteten

Når opløsningens osmolaritet beregnes, skal man være opmærksom på, hvorvidt stoffet dissocierer i en vandig opløsning eller ej. NaCl, KCL og NaCHO3 dissocierer og bidrager derfor dobbelt i beregningen af osmolariteten. Glukose dissocierer ikke og vil derfor kun bidrage med 1 mmol pr mmol glukose i beregningen af osmolaritet.

Osmolariteten af blandingen beregnes som følgende:

103 mmol druesukker + (26 mmol NaCL x 2) + (27 mmol KCl x 2) + (71 mmol NaHCO3 x 2) =

351 mOsml/L

Trin 5 - bereg strong ion difference (SID)

SID beregnes efter følgende formel:

Na+ + K+ – Cl- = 

97 mmol/L + 27 mmol/L – 52 mmol/L =

71 mmol/L

Egenskaber, eksempel 2.PNG

Eksempel 2

Der blandes 5 kg af gangen ved denne hjemmelavede elektrolytblanding. Blandingen består af: 

  • 2945 g druesukker

  • 415 g natriumklorid

  • 225 g kaliumklorid

  • 590 g natriumbikarbonat

  • 825 g loppefrøskaller

Elektrolytblandingens egenskaber fremgå af nedenstående tabel: 

Elektrolytblandingen i eksempel 2 er ikke egnet til at behandle kalve med diarré, navnligt fordi den ikke har de egenskaber der skal til for at rette kalvenes syrebase forstyrrelser.

 

 

Kan man bruge citronsyre i en elektrolytblanding?

Citronsyre har den kemiske forbindelse C6H8O2. 

 

Citronsyres base hedder citrat og virker som en buffer i kalven.

 

Hvorvidt man kan bruge citronsyre i en elektrolytblanding og derved opnå et indhold af citrat er vi lige nu i gang med at finde ud af - men det skal lige en tur forbi en kemiker før vi tør skrive resultatet her.  

bottom of page