top of page

Diarré

Diarré hos spædkalve er et tilbagevendende problem i mange malkekvægsbesætninger. Når kalvene bliver 7-10 dage gamle får de ofte tynd afføring, hvis ikke der er helt styr på råmælkshåndtering, hygiejne, strøelse og mælkefodringsrutinerne. Det kræver som regel en stor arbejdsindsats at kunne sige sig fri for diarré hos sine kalve. 

 

Som rådgiver bliver man ofte spurgt til råds om diarré hos spædkalvene og det er vigtigt at man har noget i værktøjskassen som kan hjælpe med at løse udfordringerne. Siden her har til hensigt at give en oversigt over hvilke elementer der kan optimeres på for at forebygge diarré hos kalve. 

Sammendraget af den videnskabelige litteratur omkring diarré er endnu ikke klar til at blive lagt op.

 

Væsketerapi, som er den absolut vigtigste behandling til kalve med diarré, ligger tilgængelig og kan tilgås via følgende link:

 

bottom of page